Dom Rozwoju Malucha Promyczek - Białołęka

Kontakt z nami

O nas

 

 

Naszą misją jest prawidłowy i szybki rozwój podopiecznych, z jednoczesnym zadbaniem o ich radość z bycia dzieckiem. Wspieramy nasze maluchy w tym, aby rosły na samodzielnych i odważnych ludzi, którzy potrafią sprostać wymaganiom otoczenia.

 

Jesteśmy zespołem pasjonatów, który na pierwszym miejscu stawia dobro i radość dzieci. W trosce o harmonijny rozwój naszych podopiecznych prowadzimy liczne zajęcia mające na celu harmonijny rozwój zarówno w sferze poznawczej, ruchowej jak i społecznej. Podejmujemy różnorodne działania nakierowane na wzmacnianie zachowań pozytywnych i rozwój pojawiających się umiejętności.

 

W radosnej atmosferze, poprzez zabawę Maluchy uczą się nawiązywania, utrzymywania i pogłębiania kontaktu z rówieśnikami. Stawiane przed dziećmi cele i organizowane dla nich i wspólnie z nimi aktywności, zachęcają do kreatywności i samodzielnego myślenia. Dostosowane są przy tym do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

 

Nasz Dom i personel zachęcają do myślenia i kreatywności, stosownie do możliwości indywidualnych każdego Dziecka, tak aby mogły osiągać sukcesy, cieszyć się nimi i być zadowolone z siebie.